Turistické a topografické značky ZDE
 

Požární ochrana - rizika v domácnosti - mladší - ZDE

Požární ochrana - mimořádné události - starší - ZDE

Požární ochrana - značky technických prostředků + trojúhelník hoření - ZDE

Základy první pomoci - mladší -  ZDE 

Základy první pomoci - starší - ZDE

Evakuační zavazadlo - ZDE

Orientace v přírodě - stopy, stromy, rostliny - ZDE

 
 
 
 
Uzle:    Úvaz na proudnici VIDEO (pouze starší)
            Lodní VIDEO
            Tesařský VIDEO
            Plochá spojka VIDEO
            Liščí VIDEO
            Dvojitý osmičkový VIDEO

Brigáda   

   V sobotu 26.10. si mladí hasiči odpracovali další brigádnické hodiny. Za pomoci dalších členů a vedoucích. Pomáhali v okolí hasičské zbrojnice s úklidem listí a zametání před budovou. Po práci si každý opekl nad ohněm buřta. Počasí nám přálo a práce děti bavila. 

Brigáda

 

   Ve středu 8.5.2013 si naši nejmenší odpracovali nějaké ty hodiny při vyklízení obecního lesa. Sraz byl v 9 u zbrojnice odkud se šlo k lesu. Členové Václav Čermák, Jan Chrtek ml., Petr Janovský, Zdeněk Horák ml. a Stanislav Jerje poráželi drobnější klestí a stromky, které dále mladí hasiči odnášeli na připravený valník. Velitel sboru Jan Chrtek st. řídil práci v lese a Zdeněk Horák koridoval dopravu na silnici. Vedoucí  Zuzana Lukášková a Jana Mečířová pomáhali při nakládce. K posilnění se podávali opékané buřty. Uklizeno bylo ve 13 hodin. Akce se zúčastnilo 26 mladých hasičů a 9 členů sboru.

 

Foto zde:

 

ZPRÁVA O ČINNOSTI MLADÝCH HASIČŮ ZA ROK 2012

   Do našich aktivit a soutěží bylo zapojeno 28 dětí a 4 vedoucí.

Výroční schůze

   Prvním setkáním v roce byla výroční schůze, která se konala 28. ledna v hasičské zbrojnici. Schůze se účastnila asi polovina dětí.

 

Požární ochrana očima dětí.

   To je soutěž se vyhlašuje každý rok v oblasti literární, výtvarné a práce s digitální technologií. Nejlepší výrobky se pošlou na okresní sdružení hasičů v Semilech. Tam se dále vyhodnocují i s dalšími soutěžícími z jiných sborů a škol. Za nás se v okresním kole umístil David Kužel na 2. místě v kategorii ZŠ 4.

 

Nedaříž - jarní kolo Podkrkonošského poháru

 Celé jaro jsme nacvičovali na soutěž v Nedaříži. Soutěž byla uskutečněna 23. května. Umístění bylo: družstva mladších A – 7. místo

                                                       B – 12. místo

 družstvo starších - 8. místo

 

Kunratice PLAMEN

   Další soutěž se konala v Kunraticích 26. května. Šlo o hlavní hru roku PLAMEN. Zde se soutěží ve všech disciplínách jako jsou požární útok, štafeta 4x60m, štafeta dvojic, 400m štafeta CTIF, požární útok CTIF pouze starší. Hodnotí se zde i závod požární všestrannosti, který se běhá na podzim předchozího roku a celoroční činnost kolektivu.

Umístili jsme se: mladší – 9. Místo

                            Starší – 16. místo 

 

 

Svojek 120. let od založení sboru

   Sobota 9. června. Do Svojku byl náš sbor pozván na oslavu sboru, kde prezentoval historickou parní stříkačku. Této akce se účastnili pouze starší z kolektivu. Členové pomáhali vedoucím a dalším členům při ukázkách parničky.

Učastníci: Kobrlová Pavlína, Mikolášková Nikola, Hoření Irena, Gottstein Petr

Vedoucí: Horák Zdeněk st., Lukášková Zuzana

Členové sboru: Grosman Jaroslav, Juračková Jaroslava, Kaván Bohouš

 

Víchová nad Jizerou  

   23. června jsme se účastnili soutěže ve Víchové nad Jizerou v disciplínách požární útok a štafeta dvojic. Zde bylo umístění: mladší A - 6. místo

                                                                  B  - 8. místo

                                                                  Starší 4. místo

 

Výlet

   V létě byl přichystán vícedenní výlet. Jeli jsme do osady Stará Oleška na Děčínsku ve dnech 26. - 30. července. Spali jsme pod vojenskými stany. V kempu byl tenisový kurt a kousek dal rybník. Výlety po okolí byli někdy i dlouhé jako třeba k Pravčické bráně – největší přírodní skalní brána na našem kontinentě. Zde se nachází zámek Sokolí hnízdo postaven na skalách. Dále jsme viděli Mariinu vyhlídku, Vranní vrch, trpasličí jeskyně, Tichou Edmundovu a Divokou soutěsku. Navštívili jsme i válečnou výrobnu v Rabštejně- komplex podzemních leteckých továren z II světové války. Týden uběhl velice rychle a museli jsme zpět domů do Roztok. Účastnilo se 26 dětí, 4 vedoucí a 4 členové sboru. Výlet se povedl a těšíme se na další.

 

Nedaříž - podzimní kolo Podkrkonošského poháru

   Další schůzky byly až po prázdninách, kdy se začalo cvičit na podzimní soutěže. Jedna se konala hned 8. Září v Nedaříži. Podzimní kolo Podkrkonošského poháru. Střídající počasí na náladě neubralo a my se hrnuli do disciplín. Zde se soutěží v požárním útoku. Umístění: mladší A -  10. místo

 B – 5. místo

Starší 7. místo      

Celkové umístění s jarním kolem – mladší A – 6. místo

                                                             B – 5. místo

                                                          Starší 6. místo

 

 

 

Brigáda

   14. září si členové mladých hasičů odpracovali brigádnické hodiny na údržbě parní a ruční stříkaček v obecní garáži. Členové myli a leštili stříkačky na oslavy 140. let sboru. Vše probíhalo pod dohledem vedoucích Zdeňka Horáka a Jaroslava Grosmana.

 

 

140. let založení sboru v Roztokách

   Veliká událost ve sboru. Akce se konala 15. Září v areálu hřiště pod základní školou. Mladí členové vybírali dobrovolné vstupné a prodávali brožurky o sboru. Děti dostali trička pro reprezentaci sboru. Později předvedli požární útoky. Na akci bylo pozváno několik sborů s parními stříkačkami a tím byl zahájen 0. Ročník v soutěži parních stříkaček. Oslav se zúčastnili i okolní sbory. V průběhu dne se konaly soutěže mezi jednotlivými sbory s ručními stříkačkami a své vlastní měli i parní stříkačky. Celou akci zakončila zábava s kapelami POSPA a TAMPELBAND, která hrála až do brzkých ranních hodin. Vše se vydařilo a akce se povedla.

 

  V říjnu jsme začali nacvičovat na branný závod. Nejvíce se musela vypilovat střelba ze vzduchovek a zdravověda. Dále jsme trénovali uzle, topografii a požární ochranu. Na soutěži je ještě ke konci dráhy připraven provaz k přelezení a na šplh pro dorost. U nás si takovou dráhu vytvoříme sami pro sebe a před soutěží si nanečisto natrénujeme závod.

 

Závod požárnické všestrannosti v Bozkově

   Soutěž byla až na konci října a to 20. Po příjezdu jsme se přihlásili a dostali startovní čísla. Ještě před startem byla rozcvička na protáhnutí svalů. Závod byl celkem náročný a počasí se velmi vydařilo. Po doběhnutí závodu jsme dostali každý medaili a oběd, který všem chutnal. Potom jsme ještě chvíli čekali na vyhlášení a mohly jet domů.

Umístění mladší A – 18. místo

                           B – 19. místo 

                           C – 28. místo

Starší A – 26. místo

          B – 14. místo

Dorostenci smíšené družstvo 1. místo

 

Silvestrovský běh

 Poslední soutěž v roce, které jsme se účastnili byl Silvestrovský běh v Poniklé. Konal se přesně na Silvestra 31. prosince.  Letos se konal již 30. ročník této zajímavé soutěže. Nebylo moc sněhu, tak se běhalo velmi dobře a to hlavně v úvodním kopečku. 

Umístění:

Poláková Nela - 3. místo na 400m

Mikolášková Nikola - 1. místo na 800m

Ronová Zuzana – 2. místo na 800m

Kobrlová Pavlína – 3. místo na 800m starší dívky

Králová Jana 3. místo na 1000m hlavní závod ženy

 

Dále se účastnily: Mečířová Jana, Jerjeová Tereza, Jerjová Simona, Hoření Irena, Kužel David a Ronová Barbora.

 

  

 

Letošní rok byl pro nás úspěšný a doufáme že i následující se vydaří.