Technika

 

    První stříkačka, kterou jsme obdrželi, byla roku 1857. Přispěla na ni sbírka obyvatel a obec. Další přišla dvoukolová stříkačka 18. března 1873 od pana Štefana a k ní hadice od bratří Smekalů za 42 zlatých 24 krejcarů. 19. února 1883 byla pořízena nová stříkačka. Od honebního spolku roku 1891 sbor obdržel čtyřkolovou stříkačku. S tímto vybavením vystačil sbor až do roku 1905 kdy byla zakoupena berlovka. A 1. srpna 1907 od firmy Smekal z Prahy parní stříkačka, naviják a 200m hadic za obnos 5750K. 4. srpna 1931 byla neodbornou manipulací poškozena poté opravena a sloužila do roku 1953. Po poškození parničky byli rozhodnuto o koupi dvoukolové motorové stříkačky WALRT-EBERT 60hp s výkonem 1600l/m. K jejímu přetahování k požárům sloužily nejdříve koně a od roku 1945 vůz značky Mercedes, získaný prostřednictví Jaroslava Grosmana st. a Jaroslava Dejmka z parku Německé armády. Stříkačka sloužila až do roku 1957. V roce 1969 byl Mercedes vyměněn za vozidlo Tatra 805, které sloužilo do roku 1989, kdy bylo nahrazeno již starším, ale přece  jen modernějším vozidlem Avia - Saviem, včetně vybavení. V roce 2010 byla pořízena starší automobilová cisterna Karosa CAS - 22. Po nezbytných opravách, úpravách a vybavení materiálem je vozidlo připraveno k zásahu. Aby se cisterna vešla do garáže, museli jsme provést stavební úpravy zbrojnice.

    V nynější době se nám z historické techniky dochovaly stříkačky zakoupené v letech 1891 čtyřkolová ruční, 1905 berlovka, 1907 parnička a naviják. S těmito stříkačkami se zúčastňujeme různých výročí, ale i dálkových doprav vody a závodů.

    Uchováním historické techniky v provozu dá také mnoho práce, kterou provádí Jaroslav Grosman ml. a další nadšenci.

Fotogalerie: Technika