Hasiči z Roztok

 

      Sbor dobrovolných hasičů v Roztokách u Jilemnice byl založen 16.června 1872. Stanovy hasičského sboru byly schváleny c. k. Místodržitelstvým v Praze dne 24. října 1872 pod pořadovým číslem 52331.

 

      Dnes se převážně věnujeme aktivitám v obci jako jsou zábavy, plesy, Krakonošova tržnice, sběr železného šrotu a další. Také máme nemalou základnu mladých hasičů. kterým se snažíme věnovat co nejvíce času.  

 

 Jelikož máme v péči parní stříkačku objíždíme různé akce a to nejen v okolí ale i v zahraničí.