Z historie obce

Obec Roztoky u Jilemnice se nachází v okrese Semily, kraj Liberecký. Ke dni 31.12.2011 stav obyvatel  byl 983.

Roztoky jsou připomínány jako farní ves s kostelem již před rokem 1360. Za husitských válek byla obec zničena a dřevěný kostel spálen. Roku 1492 při rozdělování dědictví obdržel Hynek z Valdštejna mezi jinými městečko Purklín a ves Roztoky. V roce 1513 koupil panství Arnošt z Újezdce a Kounic, v roce 1637 koupil panství Vilém Harant z Polžic a Bezdružic, od roku 1701 náleželo panství Harrachům, v jejichž majetku zůstalo až do roku 1918.

K nejstarší živnosti patřilo tkalcovství. To se postupně rozvíjelo a prosperovalo zvlášť po pruské válce v roce 1866 vývozem do Ruska. Tento rozvoj byl ochromen uvedením cla v roce 1869. V roce 1895 byla v obci založena továrna na látky a později i další. Vlivem toho vzrostl v obci počet obyvatel. V roce 1915 žilo v obci 1513 obyvatel.

První kostel stával v dolní části obce na návrší na dnešním starým hřbitově již v roce 1384, byl však vypálen husity. Roku 1739 byl uprostřed obce na návrší postaven zděný kostel zasvěcený apoštolům Filipovi a Jakubovi. Původní fara byla postavena v roce 1788 v roce 1892 shořela. V roce 1893 byla postavena nová klasicistní zděná fara v sousedství kostela.

První škola byla zřízena za vlády Josefa II., budova stála u starého hřbitova. Nová škola byla postavena v roce 1793 za hraběte Jana z Harrachu - měla jednu učebnu pro 120 žáků. Po vydání nových školních zákonů po roce 1868 bylo zavedeno celodenní vyučování, v roce 1875 byla postavena nová škola a postupně bylo rozšiřováno vyučování ve čtyřech třídách, v roce 1913 byla zřízena druhá pobočka - vyučování v šesti třídách.

Na konci 19. století žilo v obci 1450 obyvatel a kvetl zde čilý společenský a kulturní život. V roce 1869 byl založen čtenářský spolek, 1870 zahájilo činnost ochotnické divadlo. Tělocvičná jednota Sokol byla ustanovena 1891 a 1872 založení sboru dobrovolných hasičů.

Pamětihodnosti: kostel sv. Filipa a Jakuba

                               sousoší korunování Panny Marie

                               socha Panny Marie Immaculaty

                               socha Mistra Jana Husa

                               smírčí kříž na Prklíně

                              socha Jana Nepomuckého