Výlet mladých hasičů - Valečov - 26.7. - 1.8.2014

02.08.2014 13:30

 Na výlet se jelo jako vždy vlakem z Roztok. Bohužel nejbližší zastávka u cíle našeho výletu je v Mnichově Hradišti a zbytek se jde pěšky kolem 7 km. V tábořišti těsně pod hradem Valečov už čekali někteří vedoucí a členové sboru s avií a věcmi potřebnými k táboření. Děti se hned ubytovaly ve stanech s podsadou po dvou. Večer se opékaly u táboráku buřty a poté se šla stopováná v okolí hradu a v Bosni.

   Druhý den jsme vyrazili po rozcvičce a snídani na Komárovský rybník zvaný též Branžež. Cesta byla dlouhá, ale přes les v chládku. Po několika hodinách ve vodě jsme vyrazili zpět do tábora na pozdní oběd. Také jsme si prošli Valečovské světničky. Večer se rozhodlo, že budou k večeři bramboráky. Po několika hodinovém škrábání a strouhání byla večeře hotova. Ale materiálu bylo tolik, že musel kuchtík Tomáš smažit až do 23:00.

   Třetí den jsme si dali okruh po okolí. Navštívili jsme opět Drábské světničky, krásné vyhlídky pod vrcholem Mužský s výhledem na Mnichovo Hradiště. Dále Klamornu, Studený průchod, Pseudokrasovou propast a vrchol Mužský. Poté následoval dlouhý pochod do tábora. V noci se uskutečnil Bobřík odvahy kolem zhaslého a strašidelného hradu Valečov. Bobřík se dětem moc líbil.

   Čtvrtý den pokračoval návštěvou města Mnichovo Hradiště. Zde nám paní starostka Bosně domluvila prohlídku hasičské základny. Místní hasiči spadají do skupiny JPO I IZS. Prohlídka byla velmi zajímavá a zábavná. Poté jsme navštívili zámek s bohatou historií a krásným interiérem. Odpoledne si děti uspořádali svoji olympiádu s různými překážkami. Po večeři se zpívalo u táboráku a vyprávěli se strašidelné i zábavné historky.

   Pátý den byl slavnostní pro některé členy. Míša byl povýšen z hodnosti desátník na hodnost četař. Honzík ze svobodníka na desátníka a Matěj z vojína na svobodníka. Tito vojáci se starali celý tábor o topení pod kotlem, aby byla teplá voda na vaření a mytí pro všechny ostatní. Odpoledne se jelo na koupaliště v Kněžmostě, kde se všichni výborně bavili. Ale bohužel bylo i pár lehkých zranění.

   Šestý den pršelo, tak proběhl v klidném a líném tempu. K obědu byl výborný guláš a po obědě bylo poznávání lesa. Bohužel nerostli žádné houby. V táboře se odpoledne hrály kolektivní hry a večer další bobřík odvahy. Pozdě v noci kolem jedné hodiny ranní bylo vyhlášeno námětové cvičení. Podle očekávání nastal chaos a zmatek, ale nakonec se všichni pobavili.

   Sedmý den se šlo na rozhlednu Čížovka, která bylo bohužel zavřená, i když v prospektu byla vychválena jako skvělá atrakce. Tak se šlo opět na koupaliště v Kněžmostě. Po obědě se přivítali Jilemničtí skauti, kteří přijeli balit tábor. Děti si sbalili batohy a šli na vlak domů. Cesta proběhla v klidu, protože byli všichni unavení.

 

   Tímto bychom ještě jednou poděkovali Jilemnickým skautům, kteří nám tábor propůjčili. Paní starostce obce Boseň. A kastelánovi z hradu Valečov.

   Dále panu starostovi Osvaldu Sussovi a našemu sboru za podporu.  

Foto: 1.část a 2.část