Údržba parní stříkačky

01.07.2015 14:59

V průběhu měsíců května a června probíhaly opravy na parní stříkačce. Na únavě materiálu se podepsal čas a bylo za potřebí několik oprav. Jako rozsáhlá oprava parního stroje. Byla vyrovnána a přebroušena klika, vyrobeny nové domky a bronzová ložiska. Kliku brousili v Hradci Králové a domky s ložisky vyráběl bratr Josef Jón z Martinic. Vlastní opravu stroje provádí br. Grosman.

 

Foto: ZDE