Soutěž mladých hasičů - Víchová nad Jizerou 19.9.2020

20.09.2020 11:38

    Dnes ráno jsme vyrazili do Víchové nad Jizerou na soutěž mladých hasičů. Čekalo nás soutěžení ve třech disciplínách - požárním útoku, štafetě dvojic a štafetě 4x60 metrů.

    Zúčastnili jsme se jako dvě družstva mladších. Družstvo A - Eliška, Sabča, Jája, Kačka, Adam, Anežka a Verča. Družstvo B - Karolínka, Elinka, Viktor, Lukyn, Dominik, Honza, Michal a Jindra. Na provedení všech disciplín jsme měli dva pokusy.

    Nejdříve jsme soutěžili v požárním útoku. Družstvu A se nejlépe povedl první pokus za čas 21,84. Družstvu B se také nejlépe povedl první pokus, a to za čas 38,63. Dále jsme šli na štafetu 4x60 metrů. Družstvo A jí zvládlo za čas 72,55 a družstvo B za čas 78,36. Nakonec jsme si dali štafetu dvojic. Nejlepší čas družstva A byl 85,82 a družstva B 102,08.

    Výsledky všech disciplín se sečetly a družstvo A se tak umístilo na 1. místě a družstvo B na 4. místě.

 

FOTO: ZDE