Požární ochrana očima dětí 2014

28.04.2014 13:44

V kategorii ZŠ 3 se na 2. místě umístila Natálie Hofmanová.

V kategorii ZŠ 4 se na 2. místě umístila Nikola Mikolášková.