Nejnovější informace:

5.4. od 17:00 začínají tréninky mládeže :-)

V průběhu měsíce dubna budou vybírány členské příspěvky.

 

Požární ochrana očima dětí 2023